Volg ons

Haal meer uit Odoo

Wij staan voor u klaar met meer dan 8 jaar Odoo ervaring

Vraag vrijblijvend een demo aan


IMPLEMENTATIE

Een ERP omgeving implementeren is meer dan enkel technologie, het is het realiseren van vernieuwing en vooruitgang in uw organisatie. Uw bedrijfsprocessen zo vertalen naar Odoo dat er een echte bijdrage in uw bedrijfsontwikkeling wordt gerealiseerd. Niet alleen voor de korte- maar juist voor de lange termijn.

 De eerste stap

Proof of Concept en het maken van een Project Initiatie Document

Primair doel is samen met u mee te denken om tot een gedegen en gefundeerde projectaanpak te komen.  

Over het algemeen starten we een mogelijke samenwerking met het uitvoeren van een inventarisatie (Proof of Concept) en het maken van een Project Initiatie Document (PID). In deze PID wordt de scope, de configuratie, de planning en de budgettering uitgewerkt. Dit document dient dan als beslisdocument voor een mogelijke implementatie.

 Meer dan ICT

Een ERP implementatie raakt ook organisatie processen

Het invoeren van een ERP systeem is deels ICT, maar kent ook zeker een bedrijfskundig component.

De kans op een succesvolle implementatie neemt toe als de bedrijfsprocessen grondig worden gedefinieerd. Welke processen zijn er, wie werken er mee, wat is de functie en met welke andere processen moeten ze integreren. Een van de belangrijkste redenen om tot een ERP-systeem over te gaan, is tenslotte de interactie tussen verschillende bedrijfsprocessen.

 Project aanpak

Een pragmatische, met beide benen op de grond, aanpak

Onze projectaanpak is gebaseerd op Agile en Prince2, maar dan wel als middel en niet als doel op zich.

Onze projectorganisatie is gestoeld op twee uitgangspunten: een bewezen methodiek voor het aanpakken en uitvoeren van een implementatieproject én op een uitstekende samenwerking tussen alle betrokken. Samenwerken, kwaliteit en passie vormen belangrijke speerpunten van onze aanpak. Bedrijfskundige kennis, inlevingsvermogen en kennis van uw processen tekenen de mensen van B-informed. Daarmee maken we het verschil en verrassen we.

 De implementatie

Verregaande samenwerking om tot iets moois te komen

Samenwerken, kwaliteit en passie vormen belangrijke speerpunten van onze aanpak.

Onze implementatie methodiek is doelgericht op basis van het realiseren van mijlpalen. Alles gericht om uw doelstellingen te halen, in tijd, functionaliteit, acceptatie en budget. Samen met de hele organisatie het gewenste eindresultaat neerzetten. Samen zorgen voor een optimale werking, daar gaan wij voor.

 Uw eigen wensen

Onze developers maken wat nodig is op basis van een ROI

Goede software voegt zich naar de omgeving. We ontwikkelen dat wat echt waarde voor uw organisatie toevoegt.

Voordat klant specifieke wensen ontwikkeld worden bekijken we samen met u wat de consequenties zijn, wat de alternatieven zijn en wat het oplevert. De voorkeur zal altijd de standaard moeten zijn, tenzij het duidelijk waarde toevoegt. Voor het ontwikkelen van klant specifieke wensen in Odoo betrekken we de eindgebruikers al in een vroeg stadium. We beschrijven de processen, eisen en wensen in een functioneel ontwerp. Gedurende de ontwikkeling toetsen we dit continu met de gebruikers.

 Training

We trainen uw mensen "on the job"

Door onze ruime praktijkervaring weten we de trainingen te richten op hetgeen nodig is voor het dagelijkse werk.

De vorm van de training passen we aan uw specifieke behoefte aan. Onze ervaring is dat ‘training on the job’ de beste resultaten oplevert. In dat geval begeleiden we medewerkers in hun dagelijkse werk of in een specifiek project. In andere gevallen is het efficiënter om een groep medewerkers tegelijk te trainen, waarbij we inzoomen op de algemene werking en toepassing van Odoo, tips en tricks e.d. Dit in combinatie met voorbeelden en oefeningen over de dagelijkse praktijk.

 Live gaan met Odoo

Goede voorbereiding, hands on begeleiding en een intensieve nazorg

Altijd een spannend moment. Met een goede live-gang planning, acceptatie-test en de garantie van een hands on begeleiding lukt het!

We maken een planning, een live-gang plan en indien nodig een migratieplan. Hierdoor krijgen we goed inzicht in de stappen en risico's van de live-gang. Na een acceptatie test wordt de live-gang gepland en op basis van de plannen uitgevoerd.  De eerste weken na de live-gang zijn kritisch. Tijdens het eerste gebruik komen altijd zaken aan het licht die zo snel mogelijk moeten worden opgelost. Ondanks het testen heeft iedere live-gang punten die niemand heeft voorzien. Deze worden door gebruikers geaccepteerd mits die snel en zichtbaar worden opgelost.

 After live optimalisatie

Als je er echt mee werkt ontdek je juist wat Odoo nog beter kan maken.

Lopen de processen zoals verwacht en waar is nog proces-optimalisatie of functionele verbetering te behalen.

Na de eerste weken is het goed om te evalueren. Waar lopen de processen goed en naar verwachting en waar kunnen we deze optimaliseren of in Odoo soepeler laten verlopen. Ook functioneel kunnen vaak nog kleine verbeteringen leiden tot meer gebruikersgemak, waar gebruikers jaren plezier van hebben.


INRICHTING

 Functionele inrichting

Op basis van een Project Initiatie Document en het Bedrijfsproces wordt per functioneel werkgebied een Functioneel Ontwerp bepaald. Dit gebeurt op basis van de standaard templates van B-informed waarin de standaard Odoo functionaliteit is opgenomen. Hierdoor kan snel een duidelijk beeld van de eisen, wensen en de fit-gap op detail niveau worden bepaald. Het proces verloop ziet eruit als hiernaast afgebeeld. 

Onderdelen in een Functioneel Ontwerp zijn:

 • Procesflow en goedkeuringsmatrix

 • Schermen

 • Parameters en settings

 • Configuratie

 • Te ontwikkelen functionaliteit

 • Menu’s

 • Dashboards

 • Rechten

 • Reports

 • Lay-outs van afdrukken en mails

 Technische inrichting

OTAP (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgeving)

Voor het implementatietraject zal een OTAP straat worden ingericht. Voor het inrichten van de OTAP straat hanteert B-informed de richtlijnen als weergegeven in onderstaande. Hierbij zal deze als hiernaast afgebeeld opgebouwd worden. 

In de OTAP straat loopt de ontwikkel lijn van links naar rechts en de data lijn van rechts naar links. Dit uiteraard met versiebeheer op basis van releasedata.

Github

Voor de broncode en module ontwikkeling gebruikt B-informed Github. De broncodes van alle ontwikkelingen zijn ook volledig beschikbaar voor de opdrachtgever.

Odoo project issue management

Voor de registratie en beheer van bugs, issues, features, acties en planning maakt B-informed gebruik van de Odoo Projecten module. Deze omgeving is voor alle direct betrokkenen toegankelijk. Ook wordt deze omgeving gebruikt voor support.

 Installatie van Odoo

Odoo kan zowel geïnstalleerd worden op een eigen server of gehost worden. Bij aanvang van het project zal een installatie van Odoo worden gerealiseerd.

Gehost

Odoo kan bij voorkeur gehost worden. Dit kan zowel bij een eigen provider als bij Odoo op Odoo.sh en ook door een door B-informed beheerde omgeving. De installatie kan indien gewenst uitgevoerd en door B-informed beheerd worden bij DeltaBlue, high availability Cloud Solutions. Dit is een specifiek voor Odoo ingericht platform en is zeer flexibel en schaalbaar. DeltaBlue kan uw Odoo omgeving op veel serverproviders over heel de wereld onderhouden (AWS, Digital Ocean, Google en vele anderen). Wij bevelen aan om juridische redenen om uw data altijd in het eigen land op te slaan. Bij de installatie wordt een automatische back-up procedure ingericht welke dagelijks een back-up maakt naar een ander extern datacenter. 

Voor complexere omgevingen adviseren wij delta.blue 

Voor de meer standaard inrichtingen maken wij graag gebruik van odoo.sh

Op eigen server

Odoo kan indien gewenst ook geheel op een eigen server worden geïnstalleerd.


ONDERHOUD EN SUPPORT

 Onderhoud

B-informed onderscheidt de volgende onderhoudssoorten:

 • Correctief onderhoud en vragen na Go Live

 • Uitbreidingen en/of aanvullingen

 • Updates of upgrades

Dankzij een service level agreement (SLA) heeft de klant een garantie op beschikbaarheid en betrokkenheid van B-informed voor opvolging van eventuele gevraagde verbeteringen en uitbreidingen en het verzekeren van de continuïteit van de Odoo productie-omgeving.

 Support

Voor de registratie en beheer van bugs, issues, features, acties en planning maakt B-informed gebruik van de Odoo.

Middels een, voor bepaalde personen toegankelijk, platform kunnen issues worden gemeld. Deze issues kunnen op basis van een prioriteit worden gemeld. Uiteraard kan ook direct telefonisch contact gelegd worden.

In het proces zullen één of enkele beheerders toegang krijgen tot dit systeem.

Binnen de SLA kent B-informed de volgende classificatie van urgentie:

Immediately:  Issues die direct moeten worden opgelost omdat het werk gestopt is. B-informed reageert direct en start gelijk met de werkzaamheden.

Urgent:  Issues die snel opgelost moeten worden omdat het werk verstoord wordt. B-informed reageert binnen een 1 dag en start binnen 2 dagen met de werkzaamheden.

High:  Issues die snel opgelost moeten maar die het werk niet verstoren. B-informed reageert binnen een 1 dag en start binnen 4 dagen met de werkzaamheden.

Normal:  Issues die opgelost moeten worden maar geen direct gevolgen hebben voor het werk.B-informed reageert binnen een 1 week en start binnen 2 weken met de werkzaamheden.

Low:  Issues die opgelost moeten worden als er geen urgente issues zijn. B-informed zal de werkzaamheden uitvoeren als de issues met een hogere prioriteit opgelost zijn.

Nice to have:  Issues die niet opgelost moeten worden maar waar aan gewerkt kan worden als er geen andere issues zijn. B-informed zal de werkzaamheden uitvoeren als de andere issues opgelost zijn.